Bibliografier

. . . . .

Indhold

 I dette afsnit findes et udsnit af vores reference litteratur, opdelt i:

. . . . .

Primære kilder

Fundet

Gustav Rosenberg:
Hjortspringfundet
Nordiske Fortidsminder, III bind. 1. hefte, 1937.
Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, 1937, København.

Dette er udgravningsbeskrivelsen og den første fortolkning for Hjortspring fundet.
Den indeholder 5 kapitler, hvoraf 2 har andre forfattere end G. Rosenberg:

  1. Fundets historie.
  2. Mosen, med geologiske / biologiske undersøgelser af:  Prof. Dr. Knud Jessen.
  3. Fundne genstande. Dyreknogler, sten, egentlige oldsager ...
  4. Hjortspringbåden, indeholdende:
  5. Karakteristikk av båten af: Ing. Fr. Johannessen, Norge.
  6. Fundets datering og fortolkning.


G. Rosenberg
G. Rosenberg

Konservator G. Rosenberg var ansat ved Nationalmuseet fra 1895 - 1940.

Han konserverede både uorganiske og organiske materi- aler. Han var ansvarlig for flere store konserveringspro- jekter, herunder Hjortspringfundet, som han også var udgravningsleder for. Han kunne derfor allerede ved ud- gravningen tage alle hensyn til den efterfølgende kon- versering.


I 1917 offentliggjorde han en metode til konservering af jern og bronze og han arbejdede intensivt med galvani- ske og elektrolytiske metoder for konservering af metal. Rosenberg udviklede og forbedrede også metoder til konservering af tekstiler.

Rosenberg beskrev omhyggeligt sine metoder i sin notesbøger til stor glæde for hans efterfølgere.

Flemming Kaul:
Da våbnene tav
Hjortspringfundet og dets baggrund.
Nationalmuseet
Nyt  Nordisk Forlag Arnold Busck
København 1988.
ISBN 87-17-06023-0

Denne bog beskriver fundet og dets relationer til Før Romersk Jernalder og til den keltiske befolkning i det centrale Europa.Flemming Kaul
Museumsinspektør, mag.art. dr.phil. Flemming Kaul, Nationalmuseet, Forsknings- og Formidlingsafdelingen.

Dr.phil. 2006-11-10:

Arkæolog fra Nationalmuseet forsvarer doktordisputats som afdækker ca. 3000 år gamle myter og forestillinger.

Myten om solens rejse hen over himlen var grundstoffet for bronzealderens billedmagere. Hesten, slangen og skibet lod solen rejse gennem døgnet fra nat til dag. Det gav inspiration til den billedverden, der nu tolkes i Flemming Kauls værk ”Bronzealderens religion”, som er antaget til forsvar for den filosofiske doktorgrad.

Studier af den nordiske bronzealders ikonografi
Nordiske Fortidsminder, serie B, bd, 22
.


Flemming Rieck & Ole Crumlin-Pedersen:
Både fra Danmarks Oldtid
Vikingeskibshallen
Roskilde 1988.
ISBN 87-85180-12-2

En beskrivelse af fundne både fra de ældste tider indtil år 800 med referencer til omgivne lande.


Flemming Rieck
Flemming Rieck

Museumsdirektør for Køge Museum.

Forhistorisk arkæologi.
Marin arkæologi.
Ledede udgravningerne i Nydam Mose 1989 - 1999.


Ole Crumlin-Pedersen
Ole Crumlin-Pedersen

Var leder af Nationalmuseets Maritim Forskningscenter (NMF) i Roskilde.
Han er også kendt som "the Grand Old Man" i dansk maritim forskning.
Crumlin-Pedersen er bredt anerkendt for sin forskning såvel som sin rolle i præsentationen af maritim arkæologi for offentligheden, begyndende med udgravningen af de fem vikingeskibe i Roskilde Fjord.

Har udgivet en mængde bøger og skrifter.

Har været redaktør af bogserien SHIPS AND BOATS OF THE NORTH.

Klaus Randsborg
HjortspringTil toppen af siden

Værktøj

Conrad Engelhardt
Sønderjyske og fynske mosefund, Bind III
Kragehul Vimosefundene
Forlaget ZAC 1970
Poul Riis Svendsen
Smed
Værktøjteknik - modeller
Notabene 1987
(DK91.1)
Gerhard Jacobi
Werkzeug und Gerat aus dem Oppidum von Manching
Franz Steiner Verlag GMBH
Wiesbaden 1974
Robert Thomsen
Et meget mærkeligt metal.
Varde Staalværk 1975
Notabene 1987
ISBN 97 7499 284-9
Svend Nielsen
Søtoftegaard, et depotfund fra Nordsjælland med romerske importsager.
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og historie 1984
Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab
Poul Vouga
La Tene
Monografie de la station publiee au nom de la commission des fouilles de la Tene
Kar W. Hiersemann
Leipzig 1923
Jørgen Lund
I en kælder ...
Skalk nr. 1 1978

Udgravning af en kælder fra Keltisk Jernalder i Overbygård, nord for Limfjorden.
Kælderen var brændt mens den var fyldt med forråd og andre velbevarede ting, her iblandt to tidstypiske en-ægede sværd og en økse med skaftdølle (side 9).

Steen Hvass
Hodde-bopladsen ...
Til toppen af siden

Vor udstilling om beklædning

Artikler og bøger, omhandlende Jernalderen, er mange.
Da emnet for udstillingen er Jernalderens klædedragt, har vi valgt at henvise til:

Elisabeth Munksgård:
Oldtidsdragter
Nationalmuseet, København. 1974
Margrethe Hald:
Olddanske tekstiler
Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab
Nordisk Forlag 1950
Klaus Ebbesen:
Døden i mosen
Carlsens forlag. København, 1986
Linda Boye:
Tøj og mode i oldtiden
P. Haase og Søns Forlag, København, 1986
Bonniers:
Håndarbejds Leksikon
Bonniers Specialmagasiner A/S, København 1996
Til toppen af siden

Relaterede udgivelser

Jørgen Jensen
Hjortspringbåden - gemt, men ikke glemt
Nationalmuseets Arbejdsmark, København, 1986
Jørgen Jensen
Danmarks Oldtid
Nordisk Forlag A/S, København
ISBN 87-00-30196-4 for den komplette samling (4 bind)
Stenalder, Bind 1
13.000 - 2.000 f.Kr.
2001
ISBN 87-00-49038-5
Bronzealder, Bind 2
2.000 -  500 f.Kr.
2002
ISBN 87-002-00331-7
Ældre Jernalder,  Bind 3
500 f.Kr. - 400 e.Kr.
2003
87-02-00333-5
Yngre Jernalder og Vikingetid, Bind 4
400 e.Kr. - 1050 e.Kr.
2004
ISBN 87-02-0333-3

Bind 3, Ældre Jernalder, har fra side 67 til side 85 en fyldig beskrivelse Hjortspringfundet og af afprøvningen af Tilia Alsie.

Alle fire bind kan absolut anbefales, både for det høje faglige niveau og for det gode sprog.

Der er et veludbygget noteapparat, emneregister, sted- og navneregister, litteratur og billedregister.


dr.phil. Jørgen Jensen
dr.phil. Jørgen Jensen
Foto: Jan Jørgensen
Berlinske Tidende

Jørgen Jensen (1936 - 2008) var en flittig skribent og hans fire store bind om Danmarks Oldtid blev af alle anmeldere rost i høje toner. Bogværket affødte en række litterære priser for sit høje faglige indhold – og sit klare og afvekslende sprog.

Dr.phil. 1999, med afhandlingen:
Bronzealderens slutning - et nordeuropæisk perspektiv.
Museumsinspektør ved Nationalmuseet,
Danmarks Oldtid indtil pensionen i 2003.
Amanuensis ved Københavns Universitet 1965-72.
Mag.art. i forhistorisk arkæologi 1963 (modtog Københavns Universitets guldmedalje 1962).

Harry Kahl, et al:
Roar Linde 71
Hjortspringbåden som kulturaktivitet
Roskilde, 1971

En beskrivelse af et tidligere forsøg på at bygge Hjortspringbåden, fra 26. juni 1971 til 18. juli samme år!
Båden har været ude at sejle.

P.V. Glob:
Mosefolket, Jernalderens mennesker bevaret i 2000 år
Gyldendal, København, 1965
ISBN 87-01-56201-0

En beskrivelse mosefundne jernalder mennesker i Danmark og andre lande.
Det er værd at nævne at alderen på Grauballemanden er blevet genbestemt, ved en ikke destruktiv metode med tandem-acceleratoren på Århus Universitet i 1996, til samme tidsperiode som Hjortspringbåden - år 350 fvt.

Anni Brøgger
Egtvedpigens Dans
Forlaget Mammut, 2003
ISBN 87-989416-0-7

Flemming Kaul, Inspektør ved Nationamuseet skriver:
Egtvedpigens Dans befinder sig i det spændende krydsfelt mellem videnskab og kunst - mellem eksperimentel arkæologi og formidling, og den giver nye perspektiver for formidling af og udbygning af vor viden om den nordiske bronzealdersrige kultur.
Anni Brøgger har danset på Tilia Alsie ved festligholdelsen af Grauballemandens "genfødsel" i maj 2000 i Silkeborg.
Der medfølger en DVD med filmen "Egtvedpigens Dans", varighed 20 min.

Valdemar Dreyer:
Hjortspring
H.C.Lorenzens Forlag, Nordborg, 1987
ISBN 87-88558-09-6

En samling af fortællinger med Hjortspringgård, på hvis jorde Hjortspringbåden er fundet, som centrum.
Der har boet mennesker på stedet sålænge der har været landbrug i Danmark, ca 5.900 år.
Fortællingerne dækker en 900 års periode fra 1086 til 1987.

Valdemar Dreyer:
Nørreskoven på Als
Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1992
ISBN 87153-09-2

Beskrivelse af Nørreskoven pø Als, specielt de mange fund fra fortiden: rund- og langdysser, skålsten, befæstningsanlæg, ...
Hjortspringgård er nabo til skoven.

Opdateret: 2017-04-20 21:38:07.