Foredragssal

. . . . .

Indhold

I dette afsnit beskrives vores foredragssal og tilhørende udstilling.

. . . . .

Møde- og foredragsområde

Foredragsområde
Møde- og foredragsområde
Foto: Ib Stolberg-Rohr


Et medlemsmøde
Et medlemsmøde
Foto: Ib Stolberg-Rohr

Ved mødeområdet er der plads til ca. 50 personer.

Der er mulighed for vise film som intro- duktion til laugets arbejde med at fremstille og afprøve Tilia. Denne fin- des med dansk, engelsk og tysk tale.

Vi har ligeledes en række film / fjern- syns optagelser med og om Tilia, der kan vises.

Udstilling

Jernalderbeklædning

En Jernalderfamile
En Jernalderfamile
Foto: Ib Stolberg-Rohr

På Lindeværftet har medlemmer af Lauget lavet en udstilling af mannequiner, der er iført Jernalderens klædedragter. Figurerne er iført efterligninger af klædedragter fra jernalderen, i størst muligt omfang fra den Keltiske Jernalder, ellers fra den første del af den Romerske Jernalder.
Der er litteraturreferencer til de fund, der har dannet baggrund for dragterne og deres detailler, med henblik på evt. uddybelse af emnet.
Der findes en udførlig beskrivelse af de enkelte genstande på denne side.

Til toppen af siden

Jerngenstande

Jerngenstande
Jerngenstande
Foto: Ib Stolberg-Rohr

Vi har fremstillet kopier af de forskellige typer af våben fun- det i Hjortspring Mose.

Spydspidser, udgravning i baggrunden
Spydspidser, udgravning i baggrunden.
Foto: Ib Stolberg-Rohr
Spyd og sværd, de fundne genstande i baggrunden.
Spyd og sværd, de fundne genstande i bag- grunden.
Foto: Ib Stolberg-Rohr

Detaljer fra vitrinen.

De fundne genstande bliver nærmere beskrevet i afsnittet med Hjortspring- fundet.

Spyd og sværd, hjortspring Mose i baggrunden.
Spyd og sværd,Hjortspring Mose i baggrunden.
Foto: Ib Stolberg-Rohr
Blæserør til dobbelt blæsebælg.
Blæserør til dobbelt blæsebælg.
Foto: Ib Stolberg-Rohr
Blæserøret skal bruges til en dobbelt blæsebælg som er ved at blive lavet (foråret 2009).
Det er planen at forsøge med frem- stilling jern med de gamle metoder.

Til toppen af siden

Trægenstande

Trægenstande.
Trægenstande.
Foto: Ib Stolberg-Rohr

Detaljer fra vitrinen.

De fundne genstande bliver nærmere beskrevet i afsnittet med Hjortspringfundet.

Drejede trægenstande, originaler i baggrunden.
Drejede trægenstande, originaler i baggrun- den.
Foto: Ib Stolberg-Rohr
Skjoldbule, udgravning af skjolde i baggrunden.
Skjoldbule, udgravning af skjolde i baggrun- den.
Foto: Ib Stolberg-Rohr
Skjolde.
Skjolde.
Foto: Ib Stolberg-Rohr

Til toppen af siden

Salg

Indgang og salg.
Indgang og salg.
Foto: Ib Stolberg-Rohr

Ved indgangen har vi en mindre salgsbod hvor der kan købes bøger, postkort, T- shirts og kasketter med Hjortspinglaugets logo.

Opdateret: 2017-04-20 20:00:15.