Bådhal og værksted

. . . . .

Indhold

I bådhallen findes:

. . . . .

Bådens plads

Tilia på sin transportvogn.
Tilia på sin transportvogn.
Foto: Ib Stolberg-Rohr

Tilia er altid placeret på transportvognen med styrbord side mod en forhøjning så besøgende kan få fuldt udsyn ned i båden.

Udstilling

Fotoplancher og stævnstykket.
Fotoplancher og stævnstykket.
Foto: Ib Stolberg-Rohr

Plancherne på endevægen viser de forskellige faser i bådens tilblivelse og afprøvning.
Den "halve" båd forrest er en øvelsesudgave i fuld størrelse af et stævnparti. Det bruges, sammen med midterstykket nedenfor, til udstillinger rundt om, fx. Danmark, Sverige og Tyskland.

Midtterstykker.
Midterstykker.
Foto: Ib Stolberg-Rohr
Model af skindbåd.
Model af skindbåd.
Foto: Ib Stolberg-Rohr

Det forreste midterstykke er vores første øvelse på en Hjortspringbåd.

Det bagerste er et studie i skindbåds- teknik og er alene baseret på studier af helleristninger. Der findes ingen arkæologiske fund til fordel for teorien, kun at de ældste helleristningerne fra Bronzealderen har ret køl, hvilket ikke kan lade sig gøre at bygge, med mindre man har træer med en diameter større end 1,5 m midt på stammen.
Billedet til højre er en model i 1:5 af en skindbåd, sådan som modelbyggeren, K.V. Valbjørn, har forestillet sig at den kunne have set ud.

De sene helleristninger fra Bronze- og ældste Jernalder har alle krummet køllinie, som Hjortspringbåden også har.

Til toppen af siden

Modeller

Modeller og div. værktøjer til snorfremstilling.
Modeller og div. værktøjer til snorfremstilling.
Foto: Ib Stolberg-Rohr

Modellen til venstre i vikingeteltet er et forslag til en skindbådsudgave af Hjortspringbåden og den til højre er en model af Hjortspringbåden, baseret på vores undersøgelser, den  er udført af Dan Feldfos.

De andre dele i teltet er forskellige værktøjer til fremstilling af bastsnore, råmaterialet, lindebast, hænger over bommen til højre i billedet.

Op mod vægen er et stykke lindeplanke spændt op i huggebænken, det er ved at blive planhugget og skal bruges som en af fire plader til en dobbelt blæsebælg.

Opdateret: 2017-04-20 20:27:37.