Publikationer

. . . . .

Indhold

I dette afsnit findes de publikationer vi selv har udgivet eller medvirket til:

 • Vore egne udgivelser:
  Bøger, Konferenceindlæg og artikler.
 • Bøger vi har medvirket til, som forfatter til enkelte afsnit.
. . . . .

Laugets egne udgivelser

Hjortspringbåden Laug: 
Medlemsmappen, 1991 og følgende.

Denne mappe indeholder al Laugets dokumentation og tanker om bådens bygning, samt tilbehør, som beskrevet:

 1. Organisation, love, bestyrelse, medlemsfortegnelse, arbejdsregler for grupperne, eksterne kontakter, en stor litteratur reference liste med sidehenvisninger og økonomi.
 2. Konstruktion.
 3. Træ, dimensioner og fremskaffelse.
 4. Byggeproces.
 5. Værktøj, hvilke og hvordan de laves eller fremskaffes på anden vis.
 6. Våben og udstyr.
 7. Historien om båden og tiden.
 8. Test.
 9. Udstilling.
Valdemar Dreyer:
Hvor kom de fra?
Sønderjydsk Månedsskrift, nr. 3/4, s. 37: 1994.
Knud V. Valbjørn:
Hjortspringbådens Laug
Sønderjydsk Månedsskrift, nr 3/4, s. 43: 1994.
Knud V. Valbjørn:
Hjortspringbådens Laug
Artikel i JyskeVeskysten: 1996-01-08, et 3/4 sides indlæg om Lauget.
Knud V. Valbjørn:
Hjortspringbådens Laug
Et skib et fællesskab
Artikel i Morgenposten Fyens Stifttidende: 1996-03-06.
Knud V. Valbjørn:
Hjortspringbådens Laug
Hjortspringbåden rekonstrueres.
Nyhedsbrev fra Roskilde: no. 6, maj 1996.
Valdemar Dreyer og Birgit Valbjørn:
Tanker om Hjortspringfundet og Als i keltisk jernalder.
Hjortspringlaugets Forlag, 5 juni 1999.
ISBN 87-987386-0-7

Tanker om Hjortspringfundet og Als i keltisk jernalder.
Tanker om Hjortspringfundet og Als i keltisk jernalder

Bogen er på 80 sider i A5-format og indeholder:

 • Hjortspringfundets historie.
 • En fortælling om Germania.
 • Hvorfor?
 • Hvad?
 • Det alsiske landskab.
 • Hvad er båden bygget af?
 • Kultursammentræf. Kelterne.
 • Hvem kom?
 • Oldtidens skibe. Hvor mange var der?
 • Fra saltvand til ferskvand. Jernalderens huse.
 • Jernalderens klædedragt.
 • Efterskrift.

Kan bestilles!

Symposiums
Reconstruction of the Hjortspring Boat
Paper 1: Philosophy, Execution and Initial Results.
Knud V. Valbjørn, Hans P. Rasmussen, Jørn A. Jørgensen
Paper 2: Theoretical Performance and initial Test Results.
Niels P. Fenger, Hans Lumbye-Hansen
Paper 3: Sailing Tests.
Knud V. Valbjørn, Niels P. Fenger, Max Vinner

De to første har været præsenteret ved: 
The 8th International Symposium on Boat and Ship Archaeology.
Konference, holdt på  The Polish Maritime Museum in Gdansk, Polen, 23 - 27 september 1997.

Den sidste har været præsenteret ved:
The 9th International Symposium on Boat and Ship Archaeology.
Konference, holdt i Venedig, Italien, 4 - 8 december, 2000.

Artiklerne her er på engelsk og er en forkortet udgave af de holdte indlæg.

Knud V. Valbjørn:
Hvad Haanden former er Aandens Spor
Hjortspringbåden rekonstrueres
Hjortspringlaugets Forlag, 5 april, 2003
ISBN  87-987386-1-5

Hvad Haanden former er Aandens Spor
Hvad Haanden former er Aandens Spor.

Bogen er på 144 sider med over 100 illustrationer, de fleste i farver. Figurteksterne vil være på dansk, engelsk og tysk, ligesom der vil være et engelsk og et tysk resumé.

Bogen har flg. kapitler:

 1. Ideen fødes.
 2. Organisering (1991-1992).
 3. Forberedelse (1992-1993).
 4. Bådens bygning (1994-1999).
 5. Søsætningen (1999).
 6. Beregninger.
 7. Sejlads og afprøvning.
 8. Konklusioner.
 9. Laugets viden, alles eje.
 10. Afslutning.
Fra salgsbrochuren:

I 1991 opstod på Nordals den tanke at bygge en kopi af Hjortspringbåden i fuld størrelse. Der blev dannet en forening, Hjortspringbådens Laug, og nu er båden, døbt Tilia Alsie, en sejlende realitet.
Ud fra det store dokumentationsmateriale i tekst og billeder har vi skrevet denne bog.
Den beskriver det dramatiske ti-år, hvor lauget blev organiseret, tegninger blev fremdraget fra arkiver og tolket, den historiske baggrund blev beskrevet, værktøj smedet, lindetræ jagtet over hele Europa, øvelser i træbearbejdning med datidens værktøjer blev gennemført, og endelig blev båden, en kopi af den ældste plankebåd i Skandinavien, bygget. Her blev anvendt 10.000 arbejdstimer. Også afprøvningen af Tilia Alsie, der foregik sammen med Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter, er beskrevet heri.

Knud V. Valbjoern, Hans P. Rasmussen, Joern A. Joergensen, Niels Peter Fenger, Max Vinner og Michael Gebühr:
Das Hjortspring-Boot
Ein skandinavisches Kriegskanu aus dem 4. jahrhunderte vor Christus Von Nachbau zur Probefahrt
Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf und Hjortspringbådens Laug, 2003

Das "Hjortspring Boot".
Das "Hjortspring Boot".

Udgivet i forbindelse med en stor jernalderudstilling indeholdende den originale Nydambåd (udlånt fra Archäologisches Landesmuseum) og den originale Hjortspringbåd på Nationalmuseet i København, og hvor vor kopi af Hjortspringbåden udstilles på Archäologisches Landesmuseum på Gottorp Slot i Slesvig i stedet for Nydambåden.

Ole Crumlin-Pedersen & Athena Trakads, editors:
Hjortspring
A Pre-Roman Iron-age Warship in Context
The Viking Ship Museum, Roskilde, 2003
ISBN 0901-778X
ISBN 87-85180-521

Hjortspring, a Pre-Roman Iron-age Warship in Context
Hjortspring
A Pre-Roman Iron-age Warship in Context

The Viking Ship Museum, Roskilde har udgivet en monografi om Hjortrspringbådens tilblivelse på engelsk med resumé på engelsk, dansk og tysk.

Bogen har flg. kapitler:

 1. Udgravning.
 2. Bådens bevaring, konservering og udstilling.
 3. Bygning og test af båden (Tilia Alsie).
 4. Hjortspringfundet.
 5. Hjortspringbåden og skibsafbildninger i Bronze- og Førromersk Jernalder.
 6. Hjortspringbåden i en skibsarkæologisk sammenhæng.

Forfattere er medarbejdere ved Nationalmuseet og medlemmer af Hjortspringbådens Laug.

Det danske resumé kan findes på Vikingeskibsmuseets hjemmeside.
Bogen kan købes hos Vikingeskibsmuseet for 385,00 kr.

Oversat fra salgsbrochure:

Hjortspring - et helhedsbillede af et førromersk jernalderkrigsskib.
Redigeret af Ole Crumlin-Pedersen og Athena Trakadas.

Dette er 5. bind i serien Ships and Boats of the North,
udgivet af Vikingeskibsmuseet og Nationalmuseets Marinarkæologiske Center i samarbejde med Hjortspringbådens Laug. Stort format (29 x 25 cm), 293 side, fuldt illustreret, fast bind, CD-rom inkluderet med optagelser af konstruktionsdetaljer, opmåling og sejlafprøvninger med kopien Tilia Alsie.

Nærværende monografi er publiceret i serien Ships and Boats of the North, med det formål at illustrere de maritime aspekter af tidlige kulturer i Norden ved at præsentere og analysere vigtige primære fund af skibe og både i sammenhæng med de samtidige samfund.

Hjortspringbåden er et specielt godt eksempel på mulighederne for at studere et forhistorisk fartøj med sit indhold som indgang til en forståelse af det samfund, båden var en del af.
Dette mageløse fartøj fra ca. 350 f.v.t. er både et billede på prestige, magt, et perfekt håndværk og en suveræn beherskelse af skibskonstruktion i oldtiden for godt 2000 år siden.

På trods af at det er mere end firs år siden Hjortspringbåden blev udgravet, har den ikke tidligere været præsenteret og diskuteret i dybden på engelsk. Her bliver den originale båds dramatiske historie beskrevet fra udgravningen til dens nuværende "tilbagevenden" til udstillingen på Nationalmuseet i København.
De særlige horn i begge ender, med paralleller i Bronze-alderens helleristninger, bliver diskuteret sammen med den nøglerolle fartøjet indtager i Nordens tidlige skibbygningshistorie.

En fuldskala kopi ved navn Tilia Alsie blev bygget af Hjortspringbådens Laug og siden afprøvet på havet i samarbejde med Nationalmuseets afdelinger i København og Roskilde.
Erfaringerne fra afprøvningerne har givet vigtige spor til den originale brug af båden.

Knud V. Valbjørn:
10 år med Tilia til søs
Hjortspringlaugets Forlag, 2009

10 år med Tilia til søs.
10 år med Tilia til søs.

Hæftet er på 12 sider, mest med illustrationer, de fleste i farver.

Heri er nedfældet de erfaringer vi har haft med Tilia i de forgangne 10 år med sejladser og forsøg.

Det er udtrykt i flg. kapitler:

 1. Oversigt over sejladser 1999 - 2008.
 2. Konstruktive valg:
  • Springet.
  • Hornene.
  • Spantsystemet.
 3. Materialevalg:
  • Sytovsmateriale.
  • Tætningsmateriale.
  • Træ.
  • Overfladebehandling.
 4. Padling.
  • Padler.
  • Teknik.
 5. Langturssejlads.
 6. Stabilitet.
 7. Ombordstigning.
 8. Styring.
 9. Sejlføring.
 10. Bagside.
 

Opdateret: 2017-04-20 21:08:31.