Historien om Danmark

. . . . .

Indhold

Fra den 2. april 2017 begyndte Danmarks Radio en udsendelsesrække på i alt 10 af 1 times varighed om udvalgte indslag i Danmarks historie om søndagen kl. 20 på DR1.

I udsendelse nr. 2 deltager Tilia Alsie som en (værdig) repræsentant for Bronzealderens både. Udsendelserne på DR.DK/TV er igen aktive ved genudsendelserne 2019.

Sæson 1
Periode
Link til dr.dk/tv
 1.
Fra 23.000 til 2.500 fvt.: Stenalderen
 2.
Fra 1.700 fvt. til 750: 
Metallernes tid (Bronze og Jernalder)
 3.
Fra 750 til 1.050:
Vikingetiden
 4.
Fra 1.050 til 1.340
Tidlig Middelalder
 5.
Fra 1.340 til 1.536
Sen MiddelalderSæson 2
Periode
Link til dr.dk/tv
 6.
Fra 1.536 til 1.660
Renæssancen
 7.
Fra 1.660 til ca. 1.800

 8.
Fra ca. 1.800 til ca, 1.900

  9.
Fra 1.900 til 1.950

10.
Fra 1.950 til 2.000


Det er ikke oplyst hvor længe linkene er aktive.

 

. . . . .

wikipidia kan man læse en omtale af programmerne skrevet af filmenes instruktør Thomas Roger Henrichsen. Der er også henvisninger til andre mediers omtale af programmerne.

DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen har en række aktiviteter om vor historie, det kan følges på historieromdanmark.dk.

Fra optagelserne 21. jan. 2017

En vintersejlads

I begyndelsen af november måned kom der en mail fra Danmarks Radio om, at de er i gang med at forberede en udsendelsesrække med titlen: Historien om Danmark. Den skal handle om udviklingen fra stenalderen frem til i dag. Til det formål har man brug for optagelser med en skibstype, som har været brugt i bronzealderen. Selv om Hjortspringbåden er fra den tidlige jernalder, er denne skibstype sikkert meget lig med de skibe, som man benyttede i bronzealderen. Vi blev derfor spurgt, om det ville være muligt at få Tilia med en besætning til at medvirke i de ønskede optagelser. Men det skulle være i januar måned. Vort første svar var ret afvisende, idet vi gjorde opmærksom på, at det på denne årstid ofte er koldt med mulighed for sne og is i Dyvig. Det var også tvivlsomt, om et tilstrækkeligt antal af vore medlemmer ville trodse årstidens kolde vejr for at søsætte og sejle båden. Men vi lovede at forelægge det for medlemmerne. Det skete ved medlemsmødet først i december, og her viste det sig, at der var mange medlemmer, som syntes, at det var en spændende ide. Valbjørn påtog sig den store opgave at være tovholder for projektet og i løbet af december måned blev det hele forhandlet på plads.
Der blev aftalt to mulige dage for optagelserne. Det var lørdag den 7.januar og lørdag den 21. Den første uge i januar var det koldt med frostvejr og der dannede sig is ved bredden af Dyvig. En sejlads var derfor umulig den første af de to lørdage. I den følgende periode blev vejrudsigten studeret grundigt og viste sig positiv, da lørdag den 21. nærmede sig.

DR ved at gøre klar ved Den Tyske Roklub i Dyvig.
DR ved at gøre klar ved den tyske roklub i Dyvig.
Foto: Henry Stefansen.

I dagene forinden var alle forberedelserne gjort og fire biler fra DR var ankommet med udstyr og de medvirkende personer. Endeligt oprandt lørdag morgen. Vejret var mildt med et let skydække og næsten ingen vind, altså ideelt til formålet.

Vi gør Tilia klar til søsætning.
Vi gør Tilia klar til søsætning.
Foto: Henry Stefansen.


Tilia blev kørt til Dyvig, søsat og fortøjet ved flydebroen ved roklubberne. Den tyske roklub havde med stor venlighed stillet sit klubhus til rådighed.


Der iklædes og sminkes..
Der iklædes og sminkes.
Foto: Henry Stefansen.

Her var DR’s personale travlt beskæftiget med at iklæde de medvirkende bronzealderdragter. Det viste sig, ad disse dragter var ganske varme, hvilket blev værdsat under sejladserne. Derudover fik vi en let sminke i ansigtet og på hænderne, således at vi ikke så alt for vinterblege ud.
Formålet med optagelserne var at vise en handelsrejsende ved navn Birk, som ad søvejen skulle ud i verden for at udveksle varer.
Birk på vej med sine handelsvarer.
Birk på vej med sine handelsvarer.

Ind i mellem, at vi fik ordnet påklædningen, kunne vi iagttage, hvorledes de medvirkende fra DR, som var iført de historiske dragter, bar kurve med Birks varer ud på broen, således, at de senere kunne lastes om bord i Tilia.
Endeligt oprandt tidspunktet, hvor Tilia kunne stå ud.

Svenstrup Brandværn ankommer med deres redingsbåd.
Svenstrup Brandværn ankommer med deres redingsbåd.
Foto: Henry Stefansen.

Svenstrup Brandværn havde søsat deres store røde gummibåd, som er udstyret som redningsfartøj. Om bord på dette var en af fotograferne fra DR med sit store kamera. Først sejlede vi frem og tilbage i det lavvandede område ved østsiden af Dyvig mellem roklubberne og Dyvig Bådelaug. Men det var næsten vindstille og det blev vurderet som forsvarligt at sejle forbi Dyvig Badehotel og hen i bugten i nordsiden af Dyvig. Op ad skrænterne var der grønne marker. Træerne strakte de nøgne grene som silhuetter op mod den vinterblege himmel. Sivene i vandkanten lyste fint op i gulbrune farver. Ind i mellem kom der et svagt solstrejf.

Ved den nordre kyst i Dyvig.
Ved den nordre kyst i Dyvig.
Foto: TRH.

Det var med andre ord det perfekte sceneri for DR’s optagelser. Ind i mellem hørtes en ildevarslende brummen fra oven som om et stort insekt nærmede sig. Det var en drone, som optog billeder fra luften.
De af os, der padlede, kunne nogenlunde holde varmen i de historiske dragter, som vi var iført. Værre var det for skipperen, rorgængeren og trommeslageren, som var fysisk inaktive.
Da vi havde sejlet en times tid, lagde Tilia atter til ved roklubbernes bro og vi gik i land. På plænen blev der serveret varm tomatsuppe, hvilket var meget kærkomment.
Derefter lagde Tilia atter fra til endnu en sejlads. Men til forskel fra den første sejlads var der nu en kamera-mand med sit store kamera med om bord. På den måde kunne man få optagelser, som viser, hvorledes Tilia bliver sejlet.

Mandskabet på Tilia.
Mandskabet på Tilia.
Foto: TRH.

Til sidst havde DR fået tilstrækkeligt med optagelser. Tilia blev nu taget på land og kørt tilbage til Lindeværftet. Der blev ryddet op og vi samledes derpå alle i værftets sal, hvor der blev serveret labskovs. Det blev til et hyggeligt samvær med DR folkene, som også fik lejlighed til at se, hvad vi beskæftiger os med til dagligt.
Denne vintersejlads var en stor oplevelse for os alle, ikke mindst fordi vi var utroligt heldige med vejret. Men vi foretager næppe sejladser på denne tid af året fremover. Dertil er vintervejret for koldt og for ustadigt.

N. P. Fenger


Thomas Roger Henrichsen i vores Gæstebog.
Thomas Roger Henrichsen i vores Gæstebog.
Foto: af Gæstebogen.


Fra udsendelsen 2017-04-09

DR serie: Historien om Danmark, 2017-04-09.
Åbningssene i DR's Historien om Danmark - Metallernes tid
Klip fra: DR's Historien om Danmark - Metallernes tid.
Opdateret: 2019-02-01 14:14:05.