Nyhedsbrev

  • Februar 2020
  •  25. årgang
  • Nr. 1

Kalender 2020

Generalforsamling, mandag den 2. marts 2020, kl. 19:00

I Lindeværftet

Påskeudstilling 2020

Fra SVT 1's serie "De första svenskarne".Fra SVT 1's serie "De första svenskarne".
SVT 1.

Tilia er hovedattraktionen i påskeudstillingen. Vi har så mange ting i gang på værftet, så vi har valgt ikke at have en kunstner til at udstille, men vil til gengæld vise en serie af billeder fra ’Historien om Danmark’ og ’De første svenskere’.


Der vil som sædvanlig være åben fra 13-17 fra skærtorsdag til påskesøndag, begge dage indbefattet.

Alle tirsdage fra kl 18.30 - 21

Alle medlemmer er velkomne tirsdage, hvor vi bl.a. arbejder med Loke1 og forskelligt håndværk.


1: Loke er blevet navnet på den ”besværlige” Björkebåd.


Næste nyhedsbrev

Det næste nyhedsbrev udsendes tirsdag den 26. maj 2020 og eventuelle indlæg skal være indsendt inden den 5. maj 2020.

Indlæg sendes til: Lauget, e-mail: pr@hjortspring.dkOpdateret: 2020-01-30 16:24:17.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.