Nyhedsbrev

  • September 2019
  •  24. årgang
  • Nr. 3

Kalender 2019

Medlemsmøde

Tidspunktet for det næste medlemsmøde, som skulle være afholdt i begyndelsen af oktober måned, er ikke kendt. Når det foreligger, bliver det bekendtgjort med et tilsendt brev eller en mail til de medlemmer, som har oplyst deres mail-adresse.

Efterårsferien, åbningsdage

Fra lørdag den 12. til lørdag den 18. oktober, alle dage fra kl. 14 til 17.

Husflidsudstilling

Finder sted på Reierskolen den 19 og 20 oktober kl. 10 til ca. 17.

Medlemsmøde – gule ærter

Mandag den 2. december, kl. 18


Næste nyhedsbrev

Det næste nyhedsbrev udsendes tirsdag den 12. november 2019 og eventuelle indlæg skal være indsendt inden den 22. oktober 2019.
Indlæg sendes til: Lauget, e-mail: pr@hjortspring.dkOpdateret: 2019-09-20 16:38:17.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.