I dette afsnit findes de publikationer vi selv har udgivet eller medvirket til:

 • Vore egne udgivelser:
  • Bøger
  • Konferenceindlæg
  • Artikler
 • Bøger vi har medvirket til, som forfatter til enkelte afsnit

Udgivelserne er opført i tidsrækkefølge.

Hjortspringbådens Laug har eget forlag: Hjortspringlaugets Forlag.

Laugets egne udgivelser

Hjortspringbåden Laug:

Medlemsmappen, fra 1991 og følgende.

Denne mappe indeholder al Laugets dokumentation og tanker om bådens bygning, samt tilbehør, som beskrevet i følgende afsnit:

 • Organisation, love, bestyrelse, medlemsfortegnelse, arbejdsregler for grupperne, eksterne kontakter, en stor litteratur reference liste med sidehenvisninger og økonomi
 • Konstruktion
 • Træ, dimensioner og fremskaffelse
 • Byggeproces
 • Værktøj, hvilke og hvordan de laves eller fremskaffes på anden vis
 • Våben og udstyr
 • Historien om båden og tiden
 • Test
 • Udstilling
 • Ændringer
 • Vedligehold
 • Til eget brug

Valdemar Dreyer:

Hvor kom de fra?
Sønderjydsk Månedsskrift, nr. 3/4, s. 37: 1994.

Knud V. Valbjørn:

Hjortspringbådens Laug
Sønderjydsk Månedsskrift, nr 3/4, s. 43: 1994.

Knud V. Valbjørn:

Hjortspringbådens Laug
Artikel i JyskeVeskysten: 1996-01-08, et 3/4 sides indlæg om Lauget.

Knud V. Valbjørn:

Hjortspringbådens Laug
Et skib et fællesskab
Artikel i Morgenposten Fyens Stifttidende: 1996-03-06.

Knud V. Valbjørn:

Hjortspringbådens Laug
Hjortspringbåden rekonstrueres.
Nyhedsbrev fra Roskilde: no. 6, maj 1996.

Adoranten.

Adoranten.
Årsskrift 1999

Knud V. Valbjørn:

Artikel på siderne 47 - 59:

"Rock Carving Ship Sails Again"
The Hjortspring Boat, Reconstructed

Knud V. Valbjørn:

Indlæg i:

Maritime Warfare in Northern Europe
Publications from the national Museeum Studies in Archaeology & History Vol. 6
ISBN 87-89384-88-1

Reconstruction of the Hjortspring Boat.

Valdemar Dreyer og Birgit Valbjørn:

Tanker om Hjortspringfundet og Als i keltisk jernalder.
Hjortspringlaugets Forlag, 5 juni 1999.
ISBN 87-987386-0-7

Tanker om Hjortspringfundet og Als i keltisk jernalder.

Tanker om Hjortspringfundet og Als i keltisk jernalder.

Bogen er på 80 sider i A5-format og indeholder:

 • Hjortspringfundets historie
 • En fortælling om Germania
 • Hvorfor?
 • Hvad?
 • Det alsiske landskab
 • Hvad er båden bygget af?
 • Kultursammentræf. Kelterne
 • Hvem kom?
 • Oldtidens skibe. Hvor mange var der?
 • Fra saltvand til ferskvand. Jernalderens huse
 • Jernalderens klædedragt
 • Efterskrift

Kan stadig bestilles!

Symposiums

Reconstruction of the Hjortspring Boat

Paper 1: Philosophy, Execution and Initial Results

Knud V. Valbjørn, Hans P. Rasmussen, Jørn A. Jørgensen

Paper 2: Theoretical Performance and initial Test Results

Niels P. Fenger, Hans Lumbye-Hansen

Paper 3: Sailing Tests

Knud V. Valbjørn, Niels P. Fenger, Max Vinner

De to første har været præsenteret ved:
The 8th International Symposium on Boat and Ship Archaeology. Konference, holdt på The Polish Maritime Museum in Gdansk, Polen, 23 - 27 september 1997.

De er, sammen med de andres indlæg samlet i:

DOWN THE RIVER TO THE SEA

Proceedings of the Eight International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Gdansk 1997

Edited by Jerzy Litwin

Den sidste ved:
The 9th International Symposium on Boat and Ship Archaeology. Konference, holdt i Venedig, Italien, 4 - 8 december, 2000.

Artiklerne her er på engelsk og er en forkortet udgave af de afholdte indlæg.

Artiklerne er udsolgt.

Knud V. Valbjørn:

Hvad Haanden former er Aandens Spor
Hjortspringbåden rekonstrueres
Hjortspringlaugets Forlag, 5 april, 2003
ISBN 87-987386-1-5

Hvad Haanden former er Aandens Spor.

Hvad Haanden former er Aandens Spor.

Bogen er på 144 sider med over 100 illustrationer, de fleste i farver. Figurteksterne er på dansk, engelsk og tysk, ligesom der er et engelsk og et tysk resumé.

Bogen har flg. kapitler:

 • Ideen fødes
 • Organisering (1991-1992)
 • Forberedelse (1992-1993)
 • Bådens bygning (1994-1999)
 • Søsætningen (1999)
 • Beregninger
 • Sejlads og afprøvning
 • Konklusioner
 • Laugets viden, alles eje
 • Afslutning

Nogle af hjemmesidens artikler er hentet direkte fra denne bog. Hvor dette er tilfældet er det angivet under overskriften Kilder nederst i artiklen.

Fra salgsbrochuren:

I 1991 opstod på Nordals den tanke at bygge en kopi af Hjortspringbåden i fuld størrelse. Der blev dannet en forening, Hjortspringbådens Laug, og nu er båden, døbt Tilia Alsie, en sejlende realitet.
Ud fra det store dokumentationsmateriale i tekst og billeder har vi skrevet denne bog. Den beskriver det dramatiske ti-år, hvor lauget blev organiseret, tegninger blev fremdraget fra arkiver og tolket, den historiske baggrund blev beskrevet, værktøj smedet, lindetræ jagtet over hele Europa, øvelser i træbearbejdning med datidens værktøjer blev gennemført, og endelig blev båden, en kopi af den ældste plankebåd i Skandinavien, bygget. Her blev anvendt 10.000 arbejdstimer. Også afprøvningen af Tilia Alsie, der foregik sammen med Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter, er beskrevet heri.


Bogen kan stadig bestilles!

Knud V. Valbjoern, Hans P. Rasmussen, Joern A. Joergensen, Niels Peter Fenger, Max Vinner og Michael Gebühr:

Das Hjortspring-Boot
Ein skandinavisches Kriegskanu aus dem 4. jahrhunderte vor Christus Von Nachbau zur Probefahrt

Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf und Hjortspringbådens Laug, 2003

Das "Hjortspring-Boot".

Das Kriegsschiff aus dem Opfermoor.

Udgivet i forbindelse med en stor jernalderudstilling indeholdende den originale Nydambåd (udlånt fra Archäologisches Landesmuseum) og den originale Hjortspringbåd på Nationalmuseet i København.
Og hvor vor kopi af Hjortspringbåden udstilles på Archäologisches Landesmuseum på Gottorp Slot i Slesvig i stedet for Nydambåden.

Bogen er udsolgt!

Ole Crumlin-Pedersen & Athena Trakads, editors:

Hjortspring
A Pre-Roman Iron-age Warship in Context
The Viking Ship Museum, Roskilde, 2003

ISBN 0901-778X
ISBN 87-85180-521

Hjortspring <br> A Pre-Roman Iron-age Warship in Context

Hjortspring
A Pre-Roman Iron-age Warship in Context

Vikingeskibsmuseet, Roskilde har udgivet en monografi om Hjortrspringbådens tilblivelse på engelsk med resumé på engelsk, dansk og tysk.

Bogen har flg. kapitler:

 • Udgravning
 • Bådens bevaring, konservering og udstilling
 • Bygning og test af båden (Tilia Alsie)
 • Hjortspringfundet
 • Hjortspringbåden og skibsafbildninger i Bronze- og Førromersk Jernalder
 • Hjortspringbåden i en skibsarkæologisk sammenhæng

Forfattere er medarbejdere ved Nationalmuseet og medlemmer af Hjortspringbådens Laug.

Måske kan denne udgave stadig købes ved henvendelse til museet.
Vikingeskibsmuseet i Roskilde har udgivet 7 bind i serien Ships and Boat of the North.

Oversat fra salgsbrochuren:

Hjortspring - et helhedsbillede af et førromersk jernalderkrigsskib. Redigeret af Ole Crumlin-Pedersen og Athena Trakadas.

Dette er 5. bind i serien Ships and Boats of the North, udgivet af Vikingeskibsmuseet og Nationalmuseets Marinarkæologiske Center i samarbejde med Hjortspringbådens Laug. Stort format (29 x 25 cm), 293 side, fuldt illustreret, fast bind, CD-rom inkluderet med optagelser af konstruktionsdetaljer, opmåling og sejlafprøvninger med kopien Tilia Alsie. Nærværende monografi er publiceret i serien Ships and Boats of the North, med det formål at illustrere de maritime aspekter af tidlige kulturer i Norden ved at præsentere og analysere vigtige primære fund af skibe og både i sammenhæng med de samtidige samfund. Hjortspringbåden er et specielt godt eksempel på mulighederne for at studere et forhistorisk fartøj med sit indhold som indgang til en forståelse af det samfund, båden var en del af. Dette mageløse fartøj fra ca. 350 f.v.t. er både et billede på prestige, magt, et perfekt håndværk og en suveræn beherskelse af skibskonstruktion i oldtiden for godt 2000 år siden.

På trods af at det er mere end firs år siden Hjortspringbåden blev udgravet, har den ikke tidligere været præsenteret og diskuteret i dybden på engelsk. Her bliver den originale båds dramatiske historie beskrevet fra udgravningen til dens nuværende "tilbagevenden" til udstillingen på Nationalmuseet i København. De særlige horn i begge ender, med paralleller i Bronze-alderens helleristninger, bliver diskuteret sammen med den nøglerolle fartøjet indtager i Nordens tidlige skibbygningshistorie.

En fuldskala kopi ved navn Tilia Alsie blev bygget af Hjortspringbådens Laug og siden afprøvet på havet i samarbejde med Nationalmuseets afdelinger i København og Roskilde.
Erfaringerne fra afprøvningerne har givet vigtige spor til den originale brug af båden.

Knud V. Valbjørn:

10 år med Tilia til søs
Hjortspringlaugets Forlag, 2009

10 år med Tilia til søs.

10 år med Tilia til søs.

Hæftet er på 12 sider, mest med illustrationer, de fleste i farver.

Heri er nedfældet de erfaringer vi har haft med Tilia i de forgangne 10 år med sejladser og forsøg.

Det er udtrykt i flg. kapitler:

 • Oversigt over sejladser 1999 - 2008
 • Konstruktive valg:
  • Springet
  • Hornene
  • Spantsystemet
 • Materialevalg:
  • Sytovsmateriale
  • Tætningsmateriale
  • Træ
  • Overfladebehandling
 • Padling:
  • Padler
  • Teknik
 • Langturssejlads
 • Stabilitet
 • Ombordstigning
 • Styring
 • Sejlføring
 • Bagside

Denne lille tryksag kan også ses her:

 • Tekst og billeder i A4-format
 • Billedet på side 6 og 7 i A3-format

Ib Stolberg-Rohr

Rekonstruktion af skjold nr. 35

Hjortspringbådens Laug
Rekonstruktion af skjold nr. 35

Hjortspringbådens Laug har fremstillet denne bog i to eksemplarer, 1 til lauget og 1 til forfatteren.
Det er en beskrivelse af fremstillingen af skjold nr. 35 fra Hjortspringfundet.
Fra litteraturstudier til et færdigt skjold med alle de overvejelser der er foretaget undervejs.
Mange tiltag har ikke bund i fundet.
Bogen har følgende indhold:

 • Indledning. Laugets studier af skjolde
 • 1. Primære kilde. Hjortspringfundet, G. Rosenberg
 • 2. Andre kilder
 • 3. Tegningsgrundlag
 • 4. Træarbejde
 • 5. Bemaling
 • 6. Skindbeklædning
 • Konklusioner
 • Bogen er ikke til salg i papirudgaven, men kan ses og hentes her, gratis, den er på 90 sider.

Hjortspringbådens Laug

Adresse

Hjortspringbådens Laug
Dyvigvej 11
Holm
6430 Nordborg

 • E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Hjemmeside:
  hjortspring.dk
 • CVR: 31219647

Personligt

 • Persondata.
 • Cookies

Kontakt

 • Formand.
 • Kasserer.
 • Om hjemmesiden.

© Copyright 1997 - nu, Hjortspringbådens Laug.
Alt materialet på denne hjemmeside er omfattet af gældende lov om ophavsret.
Reglerne kan ses her.

Top