Idette afsnit findes et udsnit af vores reference litteratur til rekonstruktioner af de fundne genstande fra Hjortspring Mose.
Hvor der er tale om rekonstruktion af enkelte dele, som f.eks. skjolde, er kilderne anført i den pågældende artikel.
Afsnittet om beklædning er taget med her. Det betyder dog ikke at der er fundet nogen former beklædning i mosen!

Afsnittet er opdelt i: fundet, værktøj, beklædning og alment interessant fra Forhistorisk Tid.

Primære kilder

Fundet

Gustav Rosenberg:

Hjortspringfundet.

Hjortspringfundet.

Hjortspringfundet
Nordiske Fortidsminder, III bind. 1. hefte, 1937.
Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, 1937, København.

Indhold

 • Fundets historie
 • Mosen
  • Landskabet og gården
  • Den geologisk-botaniske undersøgelse af Hjortspring Mose, ved Professor Dr. Knud Jessen
 • Fundne genstande
  • Dyreknogler
  • Sten
  • Oldsager, sværd, spyd, ...
 • Hjortspringbåden
  • Karateristik av båten, ved Ing. Fr. Johannessen
 • Fundets datering og fortolkning
  • Tidstilling og kultursammenhæng
  • Karakteristik af fundet

Plancher

 • Hjortspringbåden under udgravning. Oversigtsbilleder
 • Opmåling af båden ved Fr. Johannessen
  • Detailtegning
  • Linjetegning
 • Hovedplan over udgravningen med længdesnit

Forfatteren

G. Rosenberg.

G. Rosenberg.

Gustav Adolf Theodor Rosenberg (08.06.1872-04.12.1940)

G. Rosenberg var uddannet som billedskærer og billedhugger. Senere uddannede han sig til konservator.

Som konservator var G. Rosenberg ansat ved Nationalmuseet fra 1895 - 1940.

Han konserverede både uorganiske og organiske materialer. Han var ansvarlig for flere store konserveringsprojekter, herunder Hjortspringfundet, som han også var udgravningsleder for. Han kunne derfor allerede ved udgravningen tage alle hensyn til den efterfølgende konservering.

I 1917 offentliggjorde han en metode til konservering af jern og bronze og han arbejdede intensivt med galvaniske og elektrolytiske metoder for konservering af metal. Rosenberg udviklede og forbedrede også metoder til konservering af tekstiler.

Rosenberg beskrev omhyggeligt sine metoder i sine notesbøger til stor glæde for hans efterfølgere.

Han var også leder af udgravningen af Ladbyskibet, 1935 - 1937.

Flemming Kaul:

Da våbnene tav.

Da våbnene tav.

Da våbnene tav
Hjortspringfundet og dets baggrund.

Nationalmuseet
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
København 1988.
ISBN 87-17-06023-0


Denne bog beskriver fundet og dets relationer til Før Romersk Jernalder og til den keltiske befolkning i det centrale Europa.

Indhold

 • Indledning
 • Fundet
 • Andre våbenofferfund og ofringer fra tiden omkring Hjortspringfundet
 • Våben og bevæbning
 • Efterskrift

Forfatteren

Flemming Kaul.

Flemming Kaul.
Billedet er fra DR's TV-serie: Historien om Danmark, Metallernes tid, 2017.

Museumsinspektør, seniorforsker
Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid
Nationalmuseet
Mag.art., Dr.phil. 2006-11-10:
Arkæolog fra Nationalmuseet forsvarer doktordisputats som afdækker ca. 3.000 år gamle myter og forestillinger.

Myten om solens rejse hen over himlen var baggrunden for bronzealderens billedmagere. Hesten, slangen og skibet lod solen rejse gennem døgnet fra nat til dag. Det gav inspiration til den billedverden, der nu tolkes i Flemming Kauls værk ”Bronzealderens religion”, som er antaget til forsvar for den filosofiske doktorgrad.

Studier af den nordiske bronzealders ikonografi
Nordiske Fortidsminder, serie B, bd. 22.

Flemming Rieck og Ole Crumlin-Pedersen:

Både fra Danmarks Oldtid.

Både fra Danmarks Oldtid.

Både fra Danmarks Oldtid
Vikingeskibshallen
Roskilde 1988.
ISBN 87-85180-12-2


En beskrivelse af fundne både fra de ældste tider indtil år 800 med referencer til omliggende lande.

Forfatterne

Flemming Rieck.

Flemming Rieck.

Flemming Rieck

Museumsdirektør for Køge Museum, 2008 - 2014.
Forhistorisk arkæologi.
Marin arkæologi.
Ledede udgravningerne i Nydam Mose 1989 - 1999.

Ole Crumlin-Pedersen.

Ole Crumlin-Pedersen.
Taler ved søsætningen af Tilia Alsie den 5. juni 1999.

Ole Crumlin-Pedersen (1935 - 2011)

Udgravede i perioden 1957-1962 vikingeskibene ved Skuldelev i Roskilde Fjord sammen med kollegaen Olaf Olsen.

Var grundlægger af Vikingeskibsmuseet i Roskilde og leder af Nationalmuseets Marin Forskningscenter (NMF) i Roskilde.

Han er også kendt som "the Grand Old Man" i dansk marin forskning.

Crumlin-Pedersen er bredt anerkendt for sin forskning såvel som sin rolle i præsentationen af marinarkæologi for offentligheden.

Har udgivet en mængde bøger og skrifter.

Har været redaktør af bogserien SHIPS AND BOATS OF THE NORTH.

Ole Crumlin-Pedersen blev i 2001 æresdoktor ved Københavns Universitet.

Klavs Randsborg (1944 - 2016):

Hjortspring.

Hjortspring
warfare and sacrifice in early Europe

Var en dansk arkæolog og professor på Københavns Universitet.
Hans forskning fokuserede på bronzealderen og vikingetiden, og han skrev flere bøger om emnet.

Værktøj

Conrad Engelhardt:

Sønderjyske og fynske mosefund, Bind III
Kragehul Viemosefundene
Forlaget ZAC 1970

Poul Riis Svendsen:

Smed
Værktøjteknik - modeller
Notabene 1987
(DK91.1)

Gerhard Jacobi:

Werkzeug und Gerat aus dem Oppidum von Manching
Franz Steiner Verlag GMBH
Wiesbaden 1974

Robert Thomsen:

Et meget mærkeligt metal
Varde Staalværk 1975
Notabene 1987
ISBN 97 7499 284-9

Svend Nielsen:

Søtoftegaard, et depotfund fra Nordsjælland med romerske importsager
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og historie 1984
Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab

Poul Vouga:

La Tene
Monografie de la station publiee au nom de la commission des fouilles de la Tene
Kar W. Hiersemann
Leipzig 1923

Jørgen Lund:

I en kælder ...
Skalk nr. 1 1978


Udgravning af en kælder fra Keltisk Jernalder i Overbygård, nord for Limfjorden. Kælderen var brændt, mens den var fyldt med forråd og andre velbevarede ting, her iblandt to tidstypiske enæggede sværd og en økse med skaftdølle (side 9).

Steen Hvass:

Hodde-bopladsen ...

Vor udstilling om beklædning

Artikler og bøger, omhandlende Jernalderen, er mange.
Da emnet for udstillingen er Jernalderens klædedragt, har vi valgt at henvise til:

Elisabeth Munksgård:

Oldtidsdragter
Nationalmuseet, København. 1974

Margrethe Hald:

Olddanske tekstiler
Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab
Nordisk Forlag 1950

Klaus Ebbesen:

Døden i mosen
Carlsens forlag. København, 1986

Linda Boye:

Tøj og mode i oldtiden
P. Haase og Søns Forlag, København, 1986

Bonniers:

Håndarbejds Leksikon
Bonniers Specialmagasiner A/S, København 1996

Relaterede udgivelser

Jørgen Jensen (1936 - 2008)

Dr.phil. Jørgen Jensen
Foto: Jan Jørgensen Berlinske Tidende

Jørgen Jensen (1936 - 2008) var en flittig skribent og hans fire store bind om Danmarks Oldtid blev af alle anmeldere rost i høje toner. Bogværket affødte en række litterære priser for sit høje faglige indhold – og sit klare og afvekslende sprog.

Dr.phil. 1999, med afhandlingen: Bronzealderens slutning - et nordeuropæisk perspektiv. Museumsinspektør ved Nationalmuseet, Danmarks Oldtid indtil pensioneringen i 2003. Amanuensis ved Københavns Universitet 1965-72. Mag.art. i forhistorisk arkæologi 1963 (modtog Københavns Universitets guldmedalje 1962).

Hjortspringbåden - gemt, men ikke glemt

Nationalmuseets Arbejdsmark, København, 1986

Danmarks Oldtid

Nordisk Forlag A/S, København
ISBN 87-00-30196-4 for den komplette samling (4 bind)

Stenalder, Bind 1

13.000 - 2.000 f.Kr.
2001
ISBN 87-00-49038-5

Bronzealder, Bind 2

2.000 - 500 f.Kr.
2002
ISBN 87-002-00331-7

Ældre Jernalder, Bind 3

500 f.Kr. - 400 e.Kr.
2003
87-02-00333-5

Yngre Jernalder og Vikingetid, Bind 4

400 e.Kr. - 1050 e.Kr.
2004
ISBN 87-02-0333-3

Ældre Jernalder, Bind 3

Har fra side 67 til side 85 en fyldig beskrivelse både af Hjortspringfundet og af afprøvningen af Tilia Alsie.

Alle fire bind kan absolut anbefales, både for det høje faglige niveau og for det gode sprog.
Der er et veludbygget noteapparat, emneregister, sted- og navneregister, litteratur- og billedregister.

Harry Kahl, et al:

Roar Linde 71
Hjortspringbåden som kulturaktivitet
Roskilde, 1971

En beskrivelse af et tidligere forsøg på at bygge Hjortspringbåden, fra 26. juni 1971 til 18. juli samme år!

Båden har været ude at sejle!

P.V. Glob:

Mosefolket,
Jernalderens mennesker bevaret i 2000 år

Gyldendal, København, 1965
ISBN 87-01-56201-0

En beskrivelse mosefundne jernalder mennesker i Danmark og andre lande. Det er værd at nævne at alderen på Grauballemanden er blevet genbestemt, ved en ikke destruktiv metode med tandem-acceleratoren på Århus Universitet i 1996, til samme tidsperiode som Hjortspringbåden - år 350 fvt.

Anni Brøgger

Egtvedpigens Dans
Forlaget Mammut, 2003
ISBN 87-989416-0-7

Flemming Kaul, Inspektør ved Nationamuseet skriver:
Egtvedpigens Dans befinder sig i det spændende krydsfelt mellem videnskab og kunst - mellem eksperimentel arkæologi og formidling, og den giver nye perspektiver for formidling af og udbygning af vor viden om den nordiske bronzealdersrige kultur.

Anni Brøgger har danset på Tilia Alsie ved festligholdelsen af Grauballemandens "genfødsel" i maj 2000 i Silkeborg.

Der medfølger en DVD med filmen "Egtvedpigens Dans", varighed 20 min.

Valdemar Dreyer:

Hjortspring
H.C.Lorenzens Forlag, Nordborg, 1987
ISBN 87-88558-09-6

En samling af fortællinger med Hjortspringgård, på hvis jorde Hjortspringbåden er fundet, som centrum.
Der har boet mennesker på stedet sålænge der har været landbrug i Danmark, ca 5.900 år.

Fortællingerne dækker en 900 års periode fra 1086 til 1987.

Valdemar Dreyer:

Nørreskoven på Als
Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1992
ISBN 87153-09-2

Beskrivelse af Nørreskoven pø Als, specielt de mange fund fra fortiden:
rund- og langdysser, skålsten, befæstningsanlæg, ...
Hjortspringgård er nabo til skoven.

Lars Møller Andersen:

Rapport fra forsøgsprojekt HAF 27/98

Forsøg med rekonstruktion og afprøvning af bemalede skjolde fra våbenofferfund.

Ole Nielsen:

Skydeforsøg med jernalderens buer

Eksperimentel Arkæologi
Studier i teknologi og kultur
Nr. 1 1991

Sejrens triumf.

Sejrens triumf.

Katalog for udstillingen: Sejrens triumf Norden i skyggen af det romerske Imperium og Nydambåden - et krigsskib fra jernalderen 2003-2004.

Tacitus

Tacitus' Germania.

Tacitus' Germania.

 GERMANIA

Forestillinger om germanerne.

Kommenteret og oversat af
Allan A. Lund
1. oplag, 2016
Udgivet af forlaget Wormianum, Højbjerg Tidsskriftet Skalks forlag, www.skalk.dk
ISBN 978-87-89531-51-9

Forord

Tacitus' "Germania", som oprindeligt blev skrevet i år 98, er en lille bog, som lige siden begyndelse af 1500-tallet er blevet læst med vekslende opmærksomhed og forskelligt udbytte afhængigt af, hvem der studerede den. De italienske humanister havde deres synsvinkel på skriftet og de lærde tyskere en lidt anden, som set i tilbageblik virker nationalistisk.
...

Bogen er på 152 sider, hvoraf Tacitus' skrift er på 25 sider! Resten er kommentarer og noter.

 • Indholdet er stykket sammen af Ib Stolberg-Rohr, som kan kontaktes her, hvis der er fejl i teksten.

Hjortspringbådens Laug

Adresse

Hjortspringbådens Laug
Dyvigvej 11
Holm
6430 Nordborg

 • E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Hjemmeside:
  hjortspring.dk
 • CVR: 31219647

Personligt

 • Persondata.
 • Cookies

Kontakt

 • Formand.
 • Kasserer.
 • Om hjemmesiden.

© Copyright 1997 - nu, Hjortspringbådens Laug.
Alt materialet på denne hjemmeside er omfattet af gældende lov om ophavsret.
Reglerne kan ses her.

Top