Nyhedsbrev nr. 2, 2024
25 års jubilæet

Kalender

25 års jubilæum i 2024

Det fejres den 4. juni kl. 18, med fælles fortæring af ringridderpølse(r) med kartoffelsalat, m.m.
Se mere nedenfor.

Alle tirsdage fra den 9. januar, kl. (13:00) 18:30 - 20

Alle medlemmer er velkomne tirsdage, hvor vi bl.a. arbejder med Loke og forskelligt håndværk, der er må­ske allerede nogle der arbejder fra kl. 13.

Generalforsamlingen mandag den 4. marts 2024

Referat

Fremmødte: 17 personer

Kort velkomst ved Jørn Anders

 1. Valg af dirigent
  Hans Lumbye blev valgt som ordstyrer, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind­kaldt.

 2. Formand Jørn Anders Jørgensen fremlagde følgende beretning:
  Beretning for 2023:
  2023 gik forholdsvis stille, det blev kun til en enkelt tur på vandet med Tilia i forbindelse med et se­minar, der blev afholdt her.
  Det var arkæolog Jes Martens, der lavede et seminar med en gruppe arkæologer fra Dan­mark, Tys­kland og Polen, om jernalderen og
  Hjortspringfundet.
  De var alle med til at søsætte båden og tage den op igen. Det blev en fin tur ud til Æ Gaf og ef­terfølgende besøgte vi mosen, hvad de var ret så begejstrede for.
  Dagen efter var dem, der ikke var re
  jst hjem, i Sottrupskov og se Nydambåden, deres naust og for­midlingsbygning.
  Senere på året havde vi arkæolog Peter Kahr Jørgensen fra Haderslev, til at holde et foredrag om de seneste udgravninger på Nordals. Og Per Ethelberg skrev en artikel til vores nyheds­brev, om ud­gravningerne ved Danfoss og mellem Svenstrup og Stevning
  Desuden deltog vi i museumsdagen ved Haderslev Museum, med prøvestykket af stævnen, vo­res plancher, bøger og andre ting.
  Det andet prøvestykke er blevet restaureret og smurt, og står nu om sommeren oppe ved vej­en, som blikfang, og for at teste overfladebehandling.
  I værkstedet er man ved at lave en udstilling af værktøjet og skabelonerne, vi har brugt ved bygnin­gen af Tilia.
  I mødelokalet er vi ved at gøre klar til opsætning af lister ved loftet, da vi har har problemer med flagermus, der er kommet ind ved loftet og ikke har kunne finde ud igen.
  Der er blevet afholdt plantefarvningskursus og i 2024 skal der afholdes et nålebindingskur­sus. Og så er vores teltudlejning gået rigtig godt.
  Desværre mistede vi 4 gamle medlemmer sidste år:
  Niels Peter Fenger, Mogens Steffens
  en, Anton Jo­hnsen og Kirsten Møller Olsen.

  Jørn Anders Jørgensen

  Beretningen blev godkendt uden bemærkninger

   

 3. Kasserer John Petersen fremlagde regnskabet.
  Regnskabet er godkendt af de to revisorer: Jens Herborg og C.B. Hansen
  Regnskabet viste et overskud på 10.434,44 kr. mod et budgetteret underskud på 18.330 kr.
  Dette skyldes hovedsageligt en merindtægt på 10.000 kr. fremstået ved flere besøgende, mere salg af bøger, udlejning af telte og donationer på 3.825 kr., men også ca. 16.000 i færre udgifter, nemlig udskydelse af reparation af porten, samt lægning af fliser foran hoveddøren, færre bank­gebyrer, samt mindre strømomkostninger.
  (Regnskab, status og budget kan fås ved henvendelse til kassereren, tlf. 2557 2592).

 4. Der er ikke indkommet forslag.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  John Petersen, Jørn Anders Jørgensen, Lisbeth Simonsen og Åse Ditlefsen Ferrão blev gen­valgt.
 6. Valg af suppleant:
  Anne Helene Jørgensen blev genvalgt
 7. Valg af revisor:
  Jens Herborg blev genvalgt.
 8. Budget for 2024 og fastlæggelse af kontingent for 2025
  De forventede indtægter er fastlagt nogenlunde svarende til sidste års indtægt.
  Udgifterne indeholder indkøb af T-shirts og kasketter for 5.000 kr., 2.000 kr. til indkøb til håndar­bejde, 10.000 kr. til fejring af 25 år jubilæet for Tilias færdiggørelse, 14.000 til reparation af port, lægning af fliser mm, I alt et budgetteret underskud på 31.850 kr.
  Kontingent for 2025 forbliver uændret på 150 kr.
 9. Eventuelt:
  På baggrund af den gode oplevelse med arkæologerne, som holdt seminar hos os, kom der et forslag om, at Tilia skal i vandet mindst 1 gang om året.

Efter generalforsamlingen var der medlemsmøde og kaffe/the.

Jubilæum

Vi markerer 25 året for søsætningen af Tilia:

Vi har valgt fejre det med en grillaften for medlemmer og pårørende.

Menu: Kartoffelsalat, ringridderpølser og væske af forskellig art, med og uden alkohol.

Pris: 0,0 kr.

Hvornår: Tirsdag den 4. juni, fra kl. 18.

Små skæve fortællinger om tilblivelsen – alle må give bidrag.

Hvis det er fint vejr, så tag en havestol med.

Tilmelding til kassereren om antal personer, der kommer pr. tilmelding, senest 1. juni,
pr. e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon: 2557 2592.

Set & Sket

I Lauget

Besøg

Jens-Bjørn Riis Andresen.
Lektor ved Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Arkæo­logi og Kulturarvsstudier.
Aarhus Universitet, Moesgaard.

Sammen med Nydamselskabet fik vi arrangeret et  møde med Jens Andresen fra Moesgård Museum, for at se om der var interesse for, at vores 2 foreninger kunne få besøg af de arkæolo­gistuderende fra Moesgård.

Jens Andresen var meget imponeret af, hvad der var lavet i Holm og Sottrupskov og mente de sagtens kunne lave en tur til begge skibslag, det bliver dog først næste år, da de havde andre ting i år og skulle have tid til at planlægge.


Jørn Anders Jørgensen

I mødelokalet

Flagermus

I ganske mange år har vi i efteråret haft besøg af små flagermus. De er svære at få ud igen og ofte har vi fundet nogle døde. Vi mistænker, at de har deres vinterdvale under taget og, at de forvilder sig ned i vore lokaler gennem de, lidt for store, spalter mellem loft og væg.

Det har vi endeligt fået gjort noget ved, som Jørn Anders fortalte i sin årsberetning. De største spalter er stoppet med fuge­bagstop – skumplast, derefter er der opsat hulkehler, lister, hele vejen rundt i lokalet mellem loft og væg. Det blev færdigt her i april måned.
Hulkehl ved loft / væg hele vejen rundt i mødelokalet.
Toilettet har fået samme omgang, plus, at der er opsat en afslutning ved vinduet. Det pyntede.
Hulkehl ved loft / væg hele vejen rundt på toilettet, samt afslutning ved vinduet.

I værkstedet

Vestvæggen

På vestvæggen er ophængt 2 sæt  blåmalede krydsfiners gulv­plader, den sydlige del er ca. 10 m lang, bestående af 4 plader, og den nordlige er 2,5 m lang.
Vestvæggen med de fem tavler.

De bruges til at vise værktøjer og dele vi har brugt ved bygningen af Tilia: De første to plader på den sydlige del, er ikke brugt endnu, men det er vi ved at planlægge.

Den forreste halvdel af bundplankens skabeloner.

På den tredje er der opsat et udvalg af vore skabeloner. De her viste, illustrerer den forreste halvdel af bund­planken fra spant 5 og frem. Skabelonerne blev brugt da vi var nødt til at forme bundplanken så den passede til vore tegninger. Alternativet var, at bundplanken skulle havde været udspændt over varme, som vi gjorde med Loke, godt at vi ikke forsøgte!

En stor del af vore skarøkser, mange har været brugt ved bygningen af Tilia.

På den sidste er mange af de skarøkser, der har været brugt da vi byggede Tilia udstillet. Alle ophængende er mar­keret med et bogstav. Det henviser til tilsvarende bogstaver i et hæfte, som er ophængt ved siden af, med forklaringer til de økser, vi ved noget om.
Vores samling af retøkser, hvoraf nogle aldrig har været brugt til Tilia.
På den nordlige plade er ophængt nogle af de retøkser, hvoraf nogle aldrig har været brugt til bygning af Tilia. Der er kløveøkser / flækhammer til brænde, F. eks. er øksen længst til venstre en slagteøkse, knoppen på øksenakken er be­regnet til at bedøve kræet med.

Ude

Vore nyindkøbte bord-bænksæt anbragt et skønt sted.
Vi har investeret i to bord-bænkesæt. De skal placeres på græsplænen foran Lindeværftet.
Det er meningen at vi, selvfølgelig, kan bruge dem til vore the/kaffepauser, hvis vejret er til det.
Det er også intentionen at vore besøgende kan bruge dem til indtagelse af medbragt mad og drik­kelse eller blot til at hvile sig før den videre færd udi det alsiske. Her tænkes der i sær på gående / cyklende besøgende.
Indlæg uden forfatternavn, er begået af Ib Stolberg-Rohr.

Dødsfald

Nikolaj Madsen, møller, smed, ...
Malt af Kirsten Møller-Olsen.
Ud over, Niels Peter Fenger, Mogens Steffensen, Anton Jo­hnsen og Kirsten Møller-Olsen, som omtalt i formandens beretning, er Nikolaj Madsen også død, i en alder af 96 år. Han blev begravet den 19. april i år. Nikolaj ejede i mange år møllerne – både vand og vind – i Vibæk på Sydals. Hans anden store interesse var smedningens kunst, som han også udøvede her i lavet.

For 25 år siden

Tilia på sin officielle jomfrutur, lige efter hun blev navngivet af Nerthus, den unge kvinde i den hvide kjole på broen.

Næste nyhedsbrev

Kontingent

Til alle der modtager Nyhedsbrevet via e-mail.
Vi prøve
r stadig at spare noget porto ved ikke at sende Giro ind­betalingskort på kontingentet ud til jer.
I stedet beder vi jer betale via netbank til vores konto i Syd­bank:

8011 – 1046480 eller MobilePay på 2557 2592
Kontingent for 2024 er 150 kr.
Sidste betalingsdag var den 1. marts!

Hvis du bruger MobilePay, så bedes du skrive: kontingent i kommentarfeltet.
Påfør venligst navn på indbetaler i meddelelsesfeltet i netbank hvis du laver en indbetaling for en anden end dig selv.

Hvis du har skiftet adresse og/eller telefon nr., bedes du ligeledes angive dette i meddelelses­feltet eller sende en e-mail til nedenstående.

Er der nogle spørgsmål er du meget velkommen til at tage kontakt til mig på Laugets mail adresse som er Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med venlig hilsen

Hjortspringbådens Laug
v/Kassereren John Petersen

Hjortspringbådens Laug

Adresse

Hjortspringbådens Laug
Dyvigvej 11
Holm
6430 Nordborg

 • E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Hjemmeside:
  hjortspring.dk
 • CVR: 31219647

Personligt

 • Persondata.
 • Cookies

Kontakt

 • Formand.
 • Kasserer.
 • Om hjemmesiden.

© Copyright 1997 - nu, Hjortspringbådens Laug.
Alt materialet på denne hjemmeside er omfattet af gældende lov om ophavsret.
Reglerne kan ses her.

Top